Utvalg vil kreve renter på lån fra næringsfondet

Plan- og næringsutvalget i Brønnøy vil at mottakere av støtte og lån fra næringsfondet skal betale renter på lånet de mottar fra første dag.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours