Over 100 kommuner har kuttet sykehjemsplasser

Fra 2020 til 2023 fikk Norge langt flere av de eldste innbyggerne. Likevel har over 100 kommuner redusert antall sykehjemsplasser. Til sammen ble det 20.078 flere innbyggere på 80 pluss fra 2020 til 2023, samtidig ble det 514 flere disponible sykehjemsplasser, viser de foreløpige Kostra-tallene. De nye sykehjemsplassene er ikke likt fordelt mellom kommunene. 145 […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours