På tide å se på samfunnsnytten av samfunnsøkonomisk forskning

Jeg skulle gjerne sett argumentasjonen for at følgende utsagn er feil: Norge kan halvere bevilgningene til samfunnsøkonomisk forskning uten at det er til skade for landet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours