Senterpartiet stenger døren for SV

Den politiske avstanden er for stor til at det er aktuelt å ta med SV i regjering, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. – Vi mener Ap og Sp er de partiene som det ligger best til rette for samarbeid med. Og at det er politiske realiteter som gjør at avstanden til andre parter blir […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours