Telenor mottok 453 varslinger i fjor

Telenors internrevisjon satte i gang undersøkelser i åtte av varslingene som ble meldt inn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours