Antall søkere til helse- og oppvekstfag har sunket kraftig

Søkertallene til helse- og oppvekstfag har siden 2020 falt med 3500 elever, en nedgang på 15 prosent. Nedgangen i søkertallene til helsefagene på videregående skole er liten dersom man ser endringen fra 2023 til 2024. Men utviklingen er en del av en lengre trend, skriver Klassekampen. Siden 2020 har søkertallene til helse- og oppvekstfag falt […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours