Meiner Bømlo kommune bør ha eigen beitebruksplan

– Eg ønskjer at naturbruksutvalet går inn for at ein eigen beitebruksplan vert tatt med i det pågåande planstrategiarbeidet til kommunen, seier leiar i naturbruksutvalet, Lars Gunnar Ersland (KrF).

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours