Oljepenger til skattelette? Enklere i 2001 enn nå

Standpunktet om å bruke oljepengene til skattelettelser var nok enklere å forsvare i 2001 enn nå. Da lå trykket fra en aldrende befolkning litt frem i tid.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours