Vil vite hvorfor bruken av ambulanse økte kraftig mellom 2020 og 2023

I et brev til Sømna kommune skriver Helgelandssykehuset at de ønsker å undersøke hvorfor bruken av ambulanse har økt i treårsperioden.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours