Får tillatelse til å utvide grustak

Tiltaket ligger i et område avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours