– Har ikke penger til utleieboliger i Vistdal

Styrelederen i Molde eiendom KF var som politiker med på å vedta bygging av utleieboliger i Vistdal. Nå ser han ingen mulighet for at Molde eiendom skal greie å ta kostnaden.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours