Sandwich med røykelaks tilbakekalles hos Rema

Bama tilbakekaller sandwich med røykelaks Raskt og Enkelt fordi den kan inneholde listeria.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours