Er det egentlig så viktig med psykologisk trygghet i ledergruppen?

«Å skape psykologisk trygghet» er en av de mest brukte ledelsesmantraene i de siste årene. Intuitivt skjønner de fleste hva dette er, men langt færre har en formening om hva psykologisk trygghet faktisk innebærer og hvorfor det er så viktig i utøvelsen av godt lederskap.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours