Legen har aldri kjent på noen frykt for å bli erstattet av teknologi. Frem til nå

Jeg er femte generasjons lege. Jeg er overbevist om at jeg er siste generasjon som lever av medisinsk vurdering basert på mitt kliniske blikk og kunnskap fra mitt eget hode.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours