Boligkjøperne har tatt rentekuttene på forskudd

Boligprisene har så langt i år steget mer enn fundamentale forhold skulle tilsi, og det er grunn til å vente prisfall til høsten. Neste år kan prisveksten tilta igjen.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours