Politikarane gjekk imot fylkeskommunedirektøren – deler ut 800.000 til mjølkerobot-prosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 800.000 kroner i stønad til NORSØK-prosjektet «Mobile mjølkerobotar for auka beitebruk».

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours