I dag skal sjukeheimsplassane på Langevåg opp i utvalsmøte

Utval for levekår har møte i dag og det er tøffe avgjersler som må takast stilling til.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours