Set inn ekstra brannhelikopter i beredskap

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har sett inn to nye helikopter i tillegg til det faste fram til 16. mai.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours