USA innfører 100 prosent toll på kinesiske elbiler

President Joe Biden firedobler tollen på kinesiske elbiler og øker også tollsatsene kraftig på en rekke andre kinesiske produkter.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours