Gravsafari

Det er ikkje få fiktive innsendarar som har etterlyst fleire ferdaskriv frå boklækjaren sine gravsafariar. For nyare lesarar er konseptet kan hende framandarta, difor ei stutt forklaring: Gravsafari vil seie at eg tek på meg det tunge ansvaret å oppsøkje ein gravlund, gjerne utanlands, for å leite meg fram til ein minnestein etter ein forfattar. Slik vert reisa og opphaldet til ei fagleg fordjuping, og eg kan sende rekninga for ekskursjonen til bladstova.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours