Rettssikkerhet bør gjelde – også i strandsonen

Både staten og en rekke kommuner må trolig endre praksisen rundt rivingspålegg i strandsonen hvis rettsforståelsen i en dom i Gulating lagmannsrett legges til grunn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours