Snebre (1851).

Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870), Olje på lerret, 56 x 77 cm, Nasjonalmuséet, Oslo. Med unntak av noen få motiver fra studietiden i Düsseldorf, og fra Funchal på Madeira, der han en tid oppholdt seg av helbredsgrunner, malte Johan Fredrik Eckersberg for det meste norske motiver. Og her har norske fjell en helt spesiell plass. Øyvind […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours