– Uforståeleg domstolsendring

I 2021 gjennomførte regjeringa Solberg ei domstolsreform som reduserte talet på tingrettar frå 60 til 23. Samstundes vart alle dei tidlegare 60 tingrettane oppretthaldne som rettsstader.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours