Norske jøder rammes – tredobling i antisemittismesaker

Gaza-krigen mellom Israel og Hamas påvirker norske jøders hverdag. Det har vært en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet i år. Politiets eget fagorgan, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, fører oversikt over registrerte straffesaker som handler om antisemittisme, eller jødehat. Her har Vårt Land har hentet ut tall for første tertial , altså perioden januar-april, i […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours