Kraftig resultatoppgang for Borr Drilling

Trøims riggselskap øker resultatene, dobler utbyttet og gjentar guidingen for inneværende år.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours