Israel inngår milliardavtale om kjøp av F-35-jagerfly fra USA

En ny avtale mellom Israel og jagerflyprodusenten Lockheed Martin sørger for 25 nye jagerfly til det israelske forsvaret. Israel punger ut tre milliarder dollar, tilsvarende drøyt 30 milliarder kroner. Leveransen av flyene er ventet å starte i 2028. Israel kommer til å motta mellom tre og fem nye fly per år. – På et tidspunkt […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours