Uklokt å sette en grense for oljepengebruken

Å sette en grense for hvor stor andel av statens utgifter som finansieres av Oljefondet, vil gjøre staten rikere til ingen nytte eller øke befolkningens skattebyrde.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours