En av fem mener kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt

Mer enn en av fem mener LHBT+-rettighetskampen har gått for langt. Et klart flertall er menn, der en av tre mener det samme. Det viser en undersøkelse fra Verian, utført på oppdrag fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). I alt mener 22 prosent av befolkningen at kampen for LHBT+-rettigheter har gått for langt. Undersøkelsen avdekker […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours