Haakon Aase (1949–2024)

Den nasjonale arven etter Haakon Aase står reist i stein. Gråstein, det folk bygde mangt og mykje av før. Arven ligg òg inne i dei som har lært av Haakon å vøle steingardar, støttemurar, kisteveiter (dreneringsgrøfter), jordkjellarar og mangt anna.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours