Med NIS2-direktivet må noe oppgaver splittes på flere personer

Når NIS2 blir omsatt til nasjonal lov og trer i kraft etter 18. oktober i år, vil det ha en varig, positiv innvirkning på oppfatningen av regulatorisk overholdelse i EU-landene.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours