Regjeringa vil stramme grepet om Svalbard

Lokalstyreleiar Terje Aunevik meiner Svalbardmeldinga svarar på fleire av utfordringane Longyearby-samfunnet står overfor – men ikkje alle.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours