Skular kan bli lagt ned og alle barnehagar flytta til sentrum. Her er kommunedirektøren sine forslag til innsparingar

I kommunedirektøren sine spareforslag til formannskapet kan anten skulen i Bæverfjord eller skulen på Mo bli fasa inn i SUBUS, barnehagar blir sentralisert og nynorsk vraka som målform.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours