Større kakestykke til folk flest hvis formuesskatten fjernes? Virkelig?

NHH-kollegene Jøril Mæland og Karin Thorburn mener formuesskatten reduserer investors forventede avkastning. Det gjør også selskapsskatten.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours