Doc-TV fredag 7. juni: Mot Ragnarok

Seremonien i Normandie var selsom. Den vil bli husket. En senil amerikansk president truer verden med at situasjonen er den samme som i 1944, med den forskjell at Putin nå er i Hitlers sted. Det er det spillet de spiller.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours