President Putin sier at Russland spiller en nøkkelrolle i verdenshandelen

President Vladimir Putin sier at Russland spiller en nøkkelrolle i verdenshandelen og at økonomien utvikler seg godt, til tross for «ulovlige sanksjoner». Putin holdt en bredt anlagt tale på det internasjonale økonomiske forumet i St. Petersburg. Han framholdt, med henvisning til data om kjøpekraft, at Russland er blant verdens ledende økonomier, sågar foran Tyskland. Presidenten […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours