Vil mer teater gi mindre vold i skolene?

I Utdanningsnytt har tre pedagoger skrevet et debattinnlegg hvor de antyder at vold i skolene delvis skyldes stress, og kan dempes ved aktiviteter som mer teater.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours