Kommune søker om 8 millioner i skjønnsmidler

Vevelstad opplevde en formidabel økning i utgiftene til barnevern og ressurskrevende brukere innen helse og omsorg i fjor. Kommunen søker derfor Statsforvalteren om såkalte skjønnsmidler.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours