To mennesker. De ensomme (ca. 1900)

Det sjelden helt enkle forholdet mellom menn og kvinner er naturligvis et stadig tilbakevendende tema i kunsten, og at det var særskilt komplisert – tidvis svært smertefullt – for Munch, går frem av såvel biografien som flere av verkene hans. I dette han-og-henne-bildet, som forekommer i flere varianter, er hun helt klart mest opptatt av […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours