Arrangerer tilflytterdag

Onsdag 12. juni arrangeres en tilflytterdag for å fremme fellesskap og engasjement blant tilflyttere, tilbakeflyttere og lokalsamfunnet generelt i Brønnøysund.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours