Betrar busstilbodet både når det gjeld klima og tilbodet til barn og unge

Dagens busskontraktar gjeld til juni 2026, men no varslar Vestland fylke at det skal utlysast anbodskonkurranse som skal skje seinast hausten 2024.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours