Finnås kraftlag: Vil gjere endringar for lettare etablering i næringslivet

Finnås kraftlag føreslår å opprette eit nettutbyggingsfond som kan gje økonomisk støtte til bygging av elektrisk infrastruktur som er allmenn-nyttig.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours