Lek med ord? Virkelig?

Formuesskatt øker risikoen fordi staten tar betalt før og ikke etter at kontantstrømmen er blitt realisert, slik selskapsskatten gjør. Staten tar en andel av den urealiserte, forventede verdien – risikoen øker.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours