NBC: USA vurderer å forhandle med Hamas om gisselavtale

USA vurderer å forhandle ensidig med Hamas om løslatelse av fem amerikanske gisler hvis våpenhvileforhandlingene som omfatter Israel slår feil, ifølge NBC News. Det er uklart hva USA eventuelt kan tilby Hamas i hvis det blir slike forhandlinger, ifølge meldingen fra NBC. Kanalen viser til to nåværende og to tidligere amerikanske embetsfolk som kilder i […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours