Slik foreslås kulturmidlene fordelt på lag og foreninger

Vevelstad har satt av 50.000 til kulturmidler som skal tildeles lag og foreninger.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours