Bedriftsorganisasjon vil ha økt innsats mot kriminalitet mot bedrifter

SMB Norge, som organiserer rundt 5.600 små og mellomstore bedrifter, ber myndighetene bruke mer ressurser på å bekjempe kriminalitet rettet mot næringslivet. I en undersøkelse blant medlemsbedriftene om svindelforsøk og digitale angrep svarer over 30 prosent at de har vært utsatt for angrep. Kun 9 prosent av disse sier de anmeldte saken, og to tredeler […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours