Nasjonal pris til studentbedrift frå Bø

Studentbedrifta Vibryr SB fekk pris for å ha utvikla eit IT-system som kan digitalisere persondata og dermed hjelpe helsetenesta å få betre oversikt over pasientane sine.

The post Nasjonal pris til studentbedrift frå Bø appeared first on Bø blad.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours