Viktig at også staten respekterer aksjonærdemokratiet

Ultimative krav gjør seg kanskje i en norsk politisk debatt, men vil over tid svekke tilliten til det statlige eierskapet. Det vil være svært skadelig.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours