Ja til økt barnetrygd – også til folk med Volvo, villa og voffvoff

Universell velferd, som gratis skole, barnetrygd og billige helsetjenester, er den viktigste grunnen til at vi har små forskjeller i Norge og til at velferdsstaten vår er en stor suksess.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours