Vi treng meir mangfaldige universitet

Er det ikkje best om ulike universitet og høgskular kan dyrke sine særeigne kvalitetar og ikkje bli dytta inn i same mal? Jo, nettopp difor endrar vi reglane for å bli universitet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours