Bruflot mener kvinner må velge selv (bare de velger riktig)

Sandra Bruflot (H) antyder at tredeling av foreldrepermisjonen ikke er inngripende nok. Tror hun ikke kvinner vet sitt eget beste?

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours